مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تهران با ارائه گزارشی از عمکلرد گروه های جهادی در موج سوم کرونا گفت. امروز خیلی […]